Persondatapolitik

Nedenstående persondatapolitik er gældende for floresbyfischer.dk.


1. Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (Persondatapolitik) beskriver, hvordan Flores by Fischer indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver Flores by Fischer i forbindelse med at du er i kontakt med Flores by Fischer.
Det kan fx være, hvis du køber en vare hos Flores by Fischer, retter henvendelse til Flores by Fischer’s Kundeservice, eller når du bruger hjemmesiden, floresbyfischer.dk.

Flores by Fischer er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Flores by Fischer kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.


2. Oplysninger der indsamles, til hvilket formål og retsgrundlaget for behandlingen

Når du besøger floresbyfischer.dk, indsamles der automatisk oplysninger om dig og din brug af floresbyfischer.dk. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke søgeord du bruger på floresbyfischer.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer. Desuden finder Flores by Fischer’s Cookie- og Privatlivspolitik anvendelse, når du bruger floresbyfischer.dk.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og funktioner på floresbyfischer.dk, at generere brugbar og retvisende statistik, at besvare dine spørgsmål via mail eller formularer samt på baggrund af de informationer du oplyser via din brug af hjemmesiden, at foretage personaliseret markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at varetage interessen i at forbedre florebyfischer.dk.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a, samt den legitime interesse i at forbedre hjemmesiden og være så relevante i markedsføringen som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.


Ved køb på hjemmesiden

Når du køber et produkt hos eller kommunikere med Flores by Fischer vedrørende produkter, indsamles der de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om, hvilke produkter du køber og eventuelt returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

Formålet er, at Flores by Fischer kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde aftalen med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt, at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan evt. behandles for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på floresbyfischer.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage en interesse i at kunne forhindre svig.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.


Når du besøger Facebook og Instagram

Når du besøger Flores by Fischer på Facebook og/eller Instagram, behandler Flores by Fischer de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på det sociale medie, dine reaktioner på opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til opslag.

Formålet med Flores by Fischer’s’ behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Flores by Fischer, at besvare din henvendelse, og/eller at lade dig deltage i konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet på Flores by Fischer’s Facebook sider, fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Flores by Fischer anses for at være fælles dataansvarlige. Du henvises i den forbindelse til Facebooks Datapolitik.

– Læs om Facebooks Datapolitik (åbner i ny fane)

Retsgrundlaget for denne behandling er Flores by Fischer’s legitime interesse i at markedsføre Flores by Fischer, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.


3. Modtagere af personoplysninger

Flores by Fischer har hjemmeside hos DK Hostmaster. Alle persondata som du oplyser på floresbyfischer.dk vil blive opbevaret i DK Hostmaster’s datacentre.
DK Hostmaster behandler registranters persondata, men DK Hostmaster fastsætter også formålet med behandlingen (primært etablering og vedligeholdelse af kundeforholdet) og de hjælpemidler, behandlingen sker med (DK Hostmaster’s it-systemer). DK Hostmaster er derfor dataansvarlig for sine registranters persondata, og lovgivningen stiller dermed ikke krav om, at der indgås en databehandleraftale.


Ved levering

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Flores by Fischer, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til den transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.


Ved betaling

Når du gennemfører betalingstransaktioner på floresbyfischer.dk, sker dette via Flores by Fischer’s’ PCI DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner; Bambora. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på floresbyfischer.dk, er det kun Flores by Fischer’s PCI DSS certificerede samarbejdspartner Bambora- og ikke Flores by Fischer – som får adgang til dine oplysninger.


4. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal Flores by Fischer, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Du er til enhver tid berettiget til at anmode om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger Flores by Fischer har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være. Du er også berettiget til oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.


Udlevering af oplysninger

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som behandles om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@floresbyfischer.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


Urigtige oplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Flores by Fischer. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


Tilbagekald samtykke

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og der ikke er et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at overholde retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Flores by Fischer ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


Begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, Flores by Fischer behandler om dig, ikke er korrekte.  


Indsigelsesret

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller Flores by Fischer’s legitime interesser, jfr. punkt 2. Hvis du ikke ønsker, at Flores by Fischer bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 5. nedenfor.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du skrive til kontakt@floresbyfischer.dk.


Klagemulighed

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Flores by Fischer’s behandling af dine personoplysninger. Klage rettes til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: datatilsynet.dk


5. Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af floresbyfischer.dk i henhold til pkt. 2., slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden.
Du kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, hvis du ønsker dette.

– Vejledning til at slette cookies og anden browserdata (åbner i ny fane)

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Flores by Fischer i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2 vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis Flores by Fischer har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

Oplysninger, du giver på Flores by Fischer’s profiler på Sociale Medier vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik. Du kan altid selv slette dine oplysninger på Flores by Fischer’s profiler på Sociale Medier, når du ønsker det. De oplysninger, Flores by Fischer behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i Flores by Fischer’s egne systemer, slettes efter 3 måneder.


6. Sikkerhed

Flores by Fischer har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun indehaver af Flores by Fischer, har adgang til oplysningerne.


7. Kontaktoplysninger

Flores by Fischer cvr. nr. 41539739 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Flores by Fischer.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Flores by Fischer
Sct. Hansgade 6
4100 Ringsted
Tlf. nr. 42 70 58 19
E-mail: kontakt@floresbyfischer.dk


8. Ændringer i Persondatapolitikken og version

Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid, kan findes her på floresbyfischer.dk
Dette er version 1.0 af Flores by Fischer persondatapolitik dateret den 6. februar 2021.